LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206001 Ona Zybartienė 1870 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206002 Elena Zybartienė 1924 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
206003 Vaclavas Zybertas 1911 suėmimas Maskvos sr.
206004 Julianas Žybortas 1907 suėmimas Maskvos sr.
206005 Juzefas Žybortas 1894 suėmimas Maskvos sr.
206006 Juozas Žydeckas 1928 suėmimas 1949 Komija grįžo
206007 Antanina Žydelienė 1901 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206008 Bronė Žydelienė 1922 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206009 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206010 Liudvika Žydelienė 1896 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206011 Andrius Žydelis 1928 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206012 Bronius Žydelis 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206013 Gintautas Stasys Žydelis 1944 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206014 Jaunutis Leonas Žydelis 1930 Kėdainių suėmimas 1952 Latvija 1957-02-08 grįžo
206015 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių suėmimas 1946 Lietuva
206016 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206017 Julius Žydelis 1945 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206018 Kazys Žydelis 1888 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206019 Kazys Žydelis 1918 Trakų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-05-26 grįžo
206020 Motiejus Žydelis 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206021 Pranas Žydelis 1913 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
206022 Stasys Žydelis 1908 Varėnos suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1956-05-11
206023 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
206024 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206025 Marijona Žydelytė 1935 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
206026 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
206027 Danutė Marytė Žydelytė 1947 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
206028 Janas Žyga 1903 suėmimas Saratovo sr. 1948-02-07
206029 Vaclavas Žyga 1924 suėmimas Maskvos sr.
206030 Zenonas Žyga 1928 suėmimas Maskvos sr.
206031 Ciprijona Žygaitė 1914 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206032 Bronislava Žygaitė 1926 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-23 grįžo
206033 Janina Žygaitė 1927 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1952-09-02 grįžo
206034 Aušrelė Žygaitė 1932 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206035 Marijona Žygaitienė 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206036 Juozas Žygaitis 1907 Šilalės suėmimas 1944 Komija 1956-06-11 grįžo
206037 Juozas Žygaitis 1942 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206038 Pranas Žygaitis 1950 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206039 Pranas Žygaitis 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206040 Eugenija Žygaitytė 1945 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206041 Marija Žygaitytė 1947 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206042 Ona Žygaitytė 1949 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206043 Antanas Žygas 1896 Kauno suėmimas 1940 Lietuva
206044 Balys Žygas 1915 Vilkaviškio suėmimas 1945 Komija
206045 Blažiejus Žygas 1890 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo
206046 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206047 Jonas Žygas 1902 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206048 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
206049 Povilas Žygas 1905 Švenčionių suėmimas 1944 Komija 1956-08-07 grįžo
206050 Rimantas Žygas 1943 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo