LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206001 Juozas Vasiliauskas 1906 Zarasų suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
206002 Anastazija Vasiliauskienė 1870 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206003 Julija Vasiliauskienė 1899 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-09 grįžo
206004 Karolina Vasiliauskienė 1880 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
206005 Ona Vasiliauskienė 1887 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
206006 Sofija Vasiliauskienė 1922 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
206007 Ona Vasiliauskienė 1918 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. grįžo
206008 Anastazija Vasiliauskienė 1900 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
206009 Antanas Vaškas 1913 Zarasų suėmimas 1948 Komija 1956-02-27
206010 Bronislava Vaškelienė 1925 Zarasų suėmimas 1951 Permės sr. 1954-09-27 grįžo
206011 Kazys Vavilovičius 1907 Zarasų suėmimas 1946 Komija mirė lageryje
206012 Jouzas Vazgelevičius 1903 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
206013 Anelė Vazgilevičienė 1897 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-16 grįžo
206014 Algirdas Vazgilevičius 1930 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-01 grįžo
206015 Elena Vazgilevičiūtė 1925 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-16 grįžo
206016 Boleslovas Vėbra 1914 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-11 grįžo
206017 Jonas Vėbra Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206018 Pranas Vėbra 1921 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. mirė lageryje
206019 Adelė Vėbraitė 1915 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-11 grįžo
206020 Anelė Vėbrienė 1895 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206021 Aleksas Veikšra 1895 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206022 Jonas Veikšra 1927 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206023 Leonas Veikšra 1941 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206024 Norbertas Veikšra 1885 Zarasų suėmimas 1945 Buriatija 1951-07-10 grįžo
206025 Norbertas Veikšra 1894 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206026 Vladas Veikšra 1925 Zarasų suėmimas 1944 Tulos sr. mirė lageryje
206027 Birutė Veikšraitė 1937 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-17 grįžo
206028 Michalina Veikšrienė 1902 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206029 Pranas Velčinskis 1924 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206030 Juozas Velička 1917 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva
206031 Petras Velička 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-11-29
206032 Vilhelmas Velička 1933 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206033 Vitoldas Velička 1924 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
206034 Regina Veličkaitė 1925 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206035 Eleonora Veličkienė 1886 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-02 grįžo
206036 Petras Velykis 1917 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1954-08-29
206037 Kazys Venckus 1912 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-01-09
206038 Antanas Venclovas 1920 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206039 Adelė Verslovienė 1881 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-25 grįžo
206040 Aleksandras Veržbickas 1938 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
206041 Aleksas Veržbickas 1888 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206042 Veronika Veržbickienė 1891 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 negrįžo
206043 Elena Veselkaitė 1924 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-11-19 grįžo
206044 Benediktas Viburys 1884 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
206045 Antanina Vienažindienė 1914 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206046 Vincas Vienažindis 1914 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206047 Juozas Vienažindys 1919 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206048 Augustas Vietrinis 1894 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
206049 Edvardas Vietrinis 1922 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-12-23
206050 Stasys Vietrinis 1918 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. 1953-01-16