LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205901 Antanas Vainius 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205902 Kostas Vainius 1923 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205903 Kostas Vainius 1923 Zarasų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
205904 Pranas Vainius 1923 Zarasų suėmimas 1946
205905 Vincas Vainius 1885 Zarasų suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1957-06-14 negrįžo
205906 Ona Vainiūtė 1922 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-13 negrįžo
205907 Marytė Vainiūtė 1938 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205908 Mikalojus Vainorauskas 1893 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr.
205909 Elžbieta Vainorauskienė 1884 Zarasų suėmimas 1941 Kemerovo sr. mirė lageryje
205910 Juozas Vainys 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-03-29
205911 Balys Vaira 1902 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205912 Edvardas Vaišnoras 1906 Zarasų suėmimas 1950 Kazachija 1956-04-26 grįžo
205913 Kazys Vaitieka 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205914 Helena Vaitkevič 1910 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
205915 Anelė Vaitkevičienė 1901 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
205916 Janina Vaitkevičienė 1913 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205917 Katerina Vaitkevičienė 1877 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205918 Ona Vaitkevičienė 1913 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205919 Emilija Vaitkevičienė 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-02-25 grįžo
205920 Henrikas Vaitkevičius 1945 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205921 Jonas Vaitkevičius 1899 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205922 Jonas Vaitkevičius 1894 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205923 Kazys Vaitkevičius 1938 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205924 Kazys Vaitkevičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205925 Leonas Vaitkevičius 1903 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
205926 Napoleonas Vaitkevičius 1948 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205927 Vladas Vaitkevičius 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205928 Vytautas Vaitkevičius 1930 Zarasų suėmimas 1950 Kazachija 1956-06-25 grįžo
205929 Elena Vaitkevičiūtė 1944 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205930 Janė Vaitkevičiūtė 1937 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205931 Regina Vaitkevičiūtė 1945 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205932 Angelė Vaitkūnaitė 1946 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205933 Antanas Vaitkūnas 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 negrįžo
205934 Augustas Vaitkūnas 1908 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205935 Jonas Vaitkūnas 1905 Zarasų suėmimas 1947 Lietuva
205936 Stasys Vaitkūnas 1906 Zarasų suėmimas 1947 Komija
205937 Elzbieta Vaitkūnienė 1880 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205938 Liucija Vaitkūnienė 1924 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205939 Antanas Vaitonis Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205940 Boleslovas Vaitonis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-04-21
205941 Jeronimas Vaitonis 1904 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-03-06 grįžo
205942 Jonas Vaitonis 1919 Zarasų suėmimas 1946 Komija 1955-11-30
205943 Petras Vaitonis 1903 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. mirė lageryje
205944 Aldona Vaitonytė 1928 Zarasų suėmimas 1946 Kemerovo sr. 1956-04-26 grįžo
205945 Antanas Vaivada 1883 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205946 Bronius Vaivada 1923 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205947 Petras Vaivada 1948 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205948 Grasilda Vaivadienė 1887 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205949 Ona Vaivadienė 1926 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205950 Modesta Valainienė Zarasų tremtis 1941