LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205901 Kostas Vainius 1923 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205902 Kostas Vainius 1923 Zarasų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
205903 Pranas Vainius 1923 Zarasų suėmimas 1946
205904 Vincas Vainius 1885 Zarasų suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1957-06-14 negrįžo
205905 Ona Vainiūtė 1922 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-13 negrįžo
205906 Marytė Vainiūtė 1938 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205907 Mikalojus Vainorauskas 1893 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr.
205908 Elžbieta Vainorauskienė 1884 Zarasų suėmimas 1941 Kemerovo sr. mirė lageryje
205909 Juozas Vainys 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-03-29
205910 Balys Vaira 1902 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205911 Edvardas Vaišnoras 1906 Zarasų suėmimas 1950 Kazachija 1956-04-26 grįžo
205912 Kazys Vaitieka 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205913 Helena Vaitkevič 1910 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
205914 Anelė Vaitkevičienė 1901 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
205915 Janina Vaitkevičienė 1913 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205916 Katerina Vaitkevičienė 1877 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205917 Ona Vaitkevičienė 1913 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205918 Emilija Vaitkevičienė 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-02-25 grįžo
205919 Henrikas Vaitkevičius 1945 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205920 Jonas Vaitkevičius 1899 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205921 Jonas Vaitkevičius 1894 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205922 Kazys Vaitkevičius 1938 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205923 Kazys Vaitkevičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205924 Leonas Vaitkevičius 1903 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
205925 Napoleonas Vaitkevičius 1948 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205926 Vladas Vaitkevičius 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205927 Vytautas Vaitkevičius 1930 Zarasų suėmimas 1950 Kazachija 1956-06-25 grįžo
205928 Elena Vaitkevičiūtė 1944 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205929 Janė Vaitkevičiūtė 1937 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205930 Regina Vaitkevičiūtė 1945 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205931 Angelė Vaitkūnaitė 1946 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205932 Antanas Vaitkūnas 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 negrįžo
205933 Augustas Vaitkūnas 1908 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205934 Jonas Vaitkūnas 1905 Zarasų suėmimas 1947 Lietuva
205935 Stasys Vaitkūnas 1906 Zarasų suėmimas 1947 Komija
205936 Elzbieta Vaitkūnienė 1880 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205937 Liucija Vaitkūnienė 1924 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205938 Antanas Vaitonis Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205939 Boleslovas Vaitonis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-04-21
205940 Jeronimas Vaitonis 1904 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-03-06 grįžo
205941 Jonas Vaitonis 1919 Zarasų suėmimas 1946 Komija 1955-11-30
205942 Petras Vaitonis 1903 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. mirė lageryje
205943 Aldona Vaitonytė 1928 Zarasų suėmimas 1946 Kemerovo sr. 1956-04-26 grįžo
205944 Antanas Vaivada 1883 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205945 Bronius Vaivada 1923 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205946 Petras Vaivada 1948 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205947 Grasilda Vaivadienė 1887 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205948 Ona Vaivadienė 1926 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205949 Modesta Valainienė Zarasų tremtis 1941
205950 Antanas Valainis 1901 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. negrįžo