LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Mykolas Filipas 1922 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
205902 Leiba Fišas 1887 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205903 Viktoras Gabrilavičius 1911 Rokiškio suėmimas 1950 Vologdos sr. mirė lageryje
205904 Janas Gailiušas 1900 Švenčionių suėmimas 1940 Vologdos sr. 1942-02-18
205905 Vladislavas Galdickis 1898 Švenčionių suėmimas 1939 Vologdos sr. 1942-08-08
205906 Apolinaras Galdikas 1906 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205907 Kazys Garbovskis 1911 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-08-29 negrįžo
205908 Domas Garcisevičius 1902 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr.
205909 Vytautas Gasiūnas 1914 Rokiškio suėmimas 1945 Vologdos sr.
205910 Vladislavas Geniušas 1913 užsienyje suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205911 Petras Genys 1918 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
205912 Bronius Gerulaitis 1917 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-12-02 grįžo
205913 Eduardas Gilys 1917 Jurbarko suėmimas 1946 Vologdos sr. 1951-08-23 grįžo
205914 Jeronimas Glemža 1905 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
205915 Stefanija Glemžienė 1914 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
205916 Jonas Grabikas 1900 suėmimas Vologdos sr.
205917 Vytautas Julius Grabliauskas 1930 Marijampolės suėmimas 1949 Vologdos sr. 1954-11-20 grįžo
205918 Vytautas Graužinis 1921 Biržų suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-14
205919 Vytautas Graužinis 1921 Biržų suėmimas 1945 Vologdos sr. 1955-10-14
205920 Kazimieras Gražulis 1906 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
205921 Martynas Griesius 1913 Kaišiadorių suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-06-02
205922 Mamertas Grigaitis 1916 Radviliškio suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
205923 Jonas Grinevičius 1915 Lazdijų suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-07-12 grįžo
205924 Klemensas Grinkevičius 1911 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr. 1941-09-07 negrįžo
205925 Zofija Gudaitytė 1929 Jurbarko suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
205926 Juozas Gudukas 1924 Varėnos suėmimas 1946 Vologdos sr.
205927 Vincas Guobys 1901 Utenos suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-14
205928 Raisa Gutmanienė 1923 Vilniaus suėmimas 1951 Vologdos sr. 1954-02-25
205929 Jonas Intas 1914 Mažeikių suėmimas 1945 Vologdos sr.
205930 Sergejus Ivanovas 1920 Utenos suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-01-17 grįžo
205931 Bronislavas Ivaškevičius 1908 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr. 1941-09-06 negrįžo
205932 Albinas Jachimovičius 1904 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
205933 Stasys Janeliūnas 1917 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-21 grįžo
205934 Stasys Jankus 1913 Šiaulių suėmimas 1940 Vologdos sr. mirė lageryje
205935 Bronius Jarašūnas 1916 Panevėžio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-19
205936 Vladas Jokubauskas 1900 Telšių suėmimas 1946 Vologdos sr. 1958-08-17 grįžo
205937 Adolfina Jonušaitė 1929 Radviliškio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1954-09-15 grįžo
205938 Alfonsas Juodvalkis 1915 Švenčionių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205939 Kazys Juozaponis 1902 Anykščių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205940 Juozas Jurėnas 1907 Švenčionių suėmimas 1940 Vologdos sr.
205941 Juozas Jurkšas 1911 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr.
205942 Antanas Juška 1925 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-12-20 grįžo
205943 Vladas Juška 1913 Širvintų suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-20 grįžo
205944 Vladas Kabašinskas 1923 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr.
205945 Adamas Kacas 1908 užsienyje suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205946 Juozas Kairaitis 1914 Marijampolės suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-07-12 grįžo
205947 Jonas Kairys 1907 Rokiškio suėmimas 1946 Vologdos sr.
205948 Jurgis Kajėnas 1921 Ignalinos suėmimas 1941 Vologdos sr.
205949 Serapinas Kajėnas 1920 Ignalinos suėmimas 1941 Vologdos sr.
205950 Davidas Kalanskis 1907 Vilniaus tremtis 1941 Vologdos sr.