LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205951 Antanas Valainis 1901 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. negrįžo
205952 Antanas Valainis Zarasų tremtis 1941
205953 Balys Valainis Zarasų tremtis 1941
205954 Edmundas Valainis 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-14 grįžo
205955 Jonas Valainis 1927 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205956 Tomas Valainis 1885 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205957 Vytautas Valainis Zarasų tremtis 1941
205958 Janė Valainytė Zarasų tremtis 1941
205959 Marytė Valainytė 1929 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205960 Vilė Valainytė 1924 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205961 Jadvyga Valainytė 1922 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205962 Juozas Valavičius 1886 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-12
205963 Petras Valentinavičius 1923 Zarasų suėmimas 1944 Ukraina grįžo
205964 Kazys Valiukevičius 1890 Zarasų suėmimas 1949 Mordovija 1956-08-02
205965 Valė Valiulienė 1914 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205966 Aloyzas Valiulis 1947 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205967 Ignas Valiulis 1903 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205968 Jurgis Valiulis 1907 Zarasų suėmimas 1944 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205969 Vytautas Valiulis 1949 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205970 Banguolė Julė Valiulytė 1946 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205971 Danutė Valiulytė 1951 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205972 Juozas Valskys 1886 Zarasų suėmimas 1946 Mordovija mirė tremtyje
205973 Stanislovas Valskys 1924 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1952-01-12
205974 Ona Valskytė 1920 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
205975 Daina Valskytė 1945 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
205976 Valerjanas Valuta 1921 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1946-06-03
205977 Marija Vanaginskienė 1903 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-12 grįžo
205978 Izidorius Vapsva 1904 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-01-25 grįžo
205979 Alfonsas Vapšys 1925 Zarasų suėmimas 1953 Ukraina 1968-04-22 grįžo
205980 Genė Varatinskaitė 1920 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205981 Jadvyga Varatinskaitė 1933 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205982 Veronika Varatinskienė 1889 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205983 Janina Varnaitė 1941 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205984 Gražvydas Juozas Varnas 1940 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205985 Stasys Varnas 1918 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-05-21
205986 Veronika Varnienė 1919 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205987 Genovaitė Vasalauskaitė 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205988 Antanas Vasalauskas 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205989 Ona Vasalauskienė 1896 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205990 Aldona Ona Vasiliauskaitė 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-09 grįžo
205991 Elžbieta Vasiliauskaitė 1911 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
205992 Eugenija Vasiliauskaitė 1945 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205993 Paulina Vasiliauskaitė 1915 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 grįžo
205994 Stefanija Vasiliauskaitė 1928 Zarasų tremtis 1947 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
205995 Vytautė Vasiliauskaitė 1931 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
205996 Regina Vasiliauskaitė 1933 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
205997 Aleksandras Kęstutis Vasiliauskas 1920 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. 1954-04-12 grįžo
205998 Bronislovas Vasiliauskas 1936 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205999 Eugenijus Vasiliauskas 1931 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
206000 Jonas Vasiliauskas 1910 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo