LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
301 Nikodemas Biveinis Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
302 Adelė Bižienė Lazdijų nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
303 Juozas Bižys suėmimas 1945 Komija 1946-08-03 grįžo
304 Mindaugas Blažys Kaišiadorių suėmimas Lietuva mirė kalėjime
305 Juozas Blinstrubis Raseinių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
306 Janochas Bliumenzonas Marijampolės tremtis 1941 Tomsko sr.
307 Zigmundas Bliumskis Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
308 Isakas Moisejus Blochas Kauno suėmimas 1941 Archangelsko sr. mirė lageryje
309 Remonas Blokšadas suėmimas 1941 Kalugos sr.
310 Vincas Bložys Utenos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
311 Onutė Blužienė tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
312 Vaclovas Blužys tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-13 grįžo
313 Juozas Blyžas Skuodo suėmimas 1945
314 Stepas Bobekas suėmimas 1940 Archangelsko sr.
315 Jurgis Bobelis Kauno suėmimas 1941 Lietuva grįžo
316 Bobina nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
317 Jonas Bobinas Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
318 Vladas Bobinas Marijampolės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. mirė tremtyje
319 Janas Bobrovnickis Vilniaus represuotas 1941
320 Lui Bodenas suėmimas 1941 Lietuva
321 Glebas Bogdanovičius Vilniaus suėmimas 1946 Komija grįžo
322 Liuda Bogucka Vilniaus represuotas 1941
323 Stasys Boguckis Kauno suėmimas 1940 Archangelsko sr.
324 Rasa Bogušaitė tremtis 1945 Permės sr.
325 Bronius Bogušas tremtis 1945 Permės sr.
326 Julė Bogušienė tremtis 1945 Permės sr.
327 Kazimieras Boguslauskas nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
328 Janas Bolsanovičius suėmimas Saratovo sr.
329 Boleslavas Borkovskis Šalčininkų suėmimas Saratovo sr.
330 Francišekas Borkovskis suėmimas Maskvos sr.
331 Janas Borovikas Vilniaus suėmimas Saratovo sr.
332 Ona Bortkevičienė Prienų nužudytas 1948 Lietuva nužudytas
333 Robertas Božemtas suėmimas 1941 Kalugos sr.
334 Ona Bragulytė Alytaus nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
335 Brakšas Kretingos suėmimas 1945 Karelija
336 Jonas Brasausas suėmimas 1941 Komija
337 Vytautas Braškys Šiaulių suėmimas Komija
338 Vladimiras Braudė Kauno tremtis 1941 Altajaus kr.
339 Boleslovas Braukyla Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
340 Kęstutis Brazaitis Marijampolės tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
341 Vytautas Brazaitis Kelmės represuotas 1941
342 Jonas Brazauskas Tauragės suėmimas 1941 Komija
343 Uršulė Brazdeikienė Plungės represuotas 1941
344 Juozas Brazdeikis Skuodo suėmimas 1945 Lietuva
345 Brazdžionis Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva
346 Brazdžius Marijampolės suėmimas 1947 Lietuva mirė lageryje
347 Bražinskas Plungės suėmimas 1945 Leningrado sr. grįžo
348 Stepas Bražinskas Klaipėdos suėmimas 1946 Komija grįžo
349 Antanas Brazionis Prienų suėmimas 1944 Lietuva
350 Leonardas Bražukas suėmimas Komija 1948-01-12 grįžo