LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
401 Maželytė Anykščių suėmimas 1945 Komija
402 Mažutienė 1871 Telšių represuotas 1941
403 Mažyta 1932 Švenčionių represuotas 1941
404 Mažyta 1925 Švenčionių represuotas 1941
405 Mažyta 1876 Švenčionių represuotas 1941
406 Mecelienė nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
407 Medeišis Ignalinos nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
408 Mekienė Kauno represuotas 1941
409 Meliauskas 1897 Šilalės suėmimas 1940 Lietuva
410 Merkevičius nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
411 Meškauskas sušaudytas 1941 Pskovo sr. sušaudytas
412 Mickūnienė Panevėžio nužudytas 1949 Lietuva nužudytas
413 Mieliauskas 1948 tremtis Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
414 Miglinas 1885 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
415 Mikalauskas Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
416 Mikulėnas Kauno suėmimas 1944 Komija
417 Mikulskienė Panevėžio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
418 Miliauskas suėmimas Lietuva
419 Miltakis Kretingos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
420 Minderis Ukmergės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
421 Minderis Ukmergės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
422 Mitkus Kauno suėmimas Kalinino sr.
423 Miulerienė Tauragės tremtis 1941 Altajaus kr.
424 Mockevičius Alytaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
425 Momėnas Ukmergės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
426 Monaitienė 1903 nužudytas 1948 Lietuva nužudytas
427 Montvila Kėdainių suėmimas Komija
428 Morkvėnaitė Biržų nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
429 Morkvėnas Biržų nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
430 Morkvėnienė Biržų nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
431 Motuzas Šiaulių suėmimas 1945 Latvija grįžo
432 Motuzas 1883 Pakruojo suėmimas 1945 Latvija 1946-03- grįžo
433 Musteikis suėmimas Kalinino sr.
434 Nakas suėmimas 1941 Lietuva mirė kalėjime
435 Nakutienė Rokiškio represuotas 1941
436 Narščių Akmenės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
437 Navašauskienė 1875 Raseinių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
438 Navickas Molėtų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
439 Navickas Molėtų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
440 Nazarienė Pakruojo nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
441 Neciunskienė 1899 Alytaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
442 Neufeldas-Liachovskis 1900 Kauno suėmimas 1940 Lietuva mirė kalėjime
443 Noreika Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr.
444 Nreka 1933 Vilniaus represuotas 1941
445 Nreka 1935 Vilniaus represuotas 1941
446 Oberlanienė Vilniaus represuotas 1941
447 Okuličienė Anykščių represuotas 1941
448 Olšanskas Šilalės represuotas 1941
449 Olšanskienė Šilalės represuotas 1941
450 Olvštein tremtis 1941 Altajaus kr.