LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Kazimieras Žulys 1870 Utenos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205752 Kazys Žulys 1922 Akmenės suėmimas 1944 Komija 1956-07-07
205753 Leonas Žulys 1898 Kauno suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205754 Petras Žulys 1890 Utenos suėmimas 1946 Kazachija mirė lageryje
205755 Stanislovas Žulys 1905 Mažeikių suėmimas 1950 Lietuva 1950-12-28
205756 Stasys Žulys 1935 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-11-11
205757 Vladas Žulys 1928 Ukmergės suėmimas 1945 Magadano sr. mirė tremtyje
205758 Petras Zulzivas 1906 Radviliškio suėmimas 1946 Kazachija mirė lageryje
205759 Pranciška Zulzivienė 1874 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205760 Antanas Zumaras 1903 Kauno suėmimas 1941 Lietuva
205761 Kazys Zumaras 1913 Kauno nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
205762 Kazys Zumaras 1908 Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205763 Jonas Zumas 1923 Prienų suėmimas 1945 Lietuva
205764 Petras Žumbakis 1907 Rokiškio suėmimas 1945 Komija
205765 Sofija Žumburskienė 1915 Vilniaus represuotas 1941
205766 Stanislovas Žumburskis 1909 Vilniaus represuotas 1941
205767 Borisas Zumbžickis 1910 Vilniaus suėmimas 1947 Komija 1955-12-02
205768 Romanas Zumbžickis 1927 suėmimas Ukraina
205769 Pranas Zundė 1892 Kauno suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
205770 Kazimieras Žungaila Raseinių suėmimas 1944 Lietuva mirė tremtyje
205771 Juozas Zunka Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
205772 Aldona Zuokaitė 1934 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-04
205773 Juozas Zuokas 1921 Pakruojo nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205774 Kazys Zuokas 1912 Pakruojo suėmimas 1947 Komija 1956-04-17
205775 Kazys Zuokas 1905 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-04
205776 Juozas Zuokas 1917 Vilniaus suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205777 Malvina Zuokienė 1907 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-07-04
205778 Antanas Žuolys 1912 suėmimas 1947 Komija
205779 Viktoras Žuolys Skuodo suėmimas 1945 Karelija
205780 Zuoza Švenčionių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205781 Danielius Zuoza 1896 Anykščių suėmimas 1949 Irkutsko sr. mirė lageryje
205782 Juozas Zuoza 1873 Kupiškio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205783 Juozas Zuoza 1897 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205784 Vytautas Zuoza 1931 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205785 Nastazija Zuozaitė 1923 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205786 Domicėlė Zuozienė 1870 Kupiškio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205787 Emilija Zuozienė 1904 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr.
205788 Alfonsas Župerka 1904 Ukmergės suėmimas 1941 Karelija mirė lageryje
205789 Jonas Župerka 1902 Kėdainių suėmimas 1944 Komija
205790 Bronė Župerkaitė 1896 Kėdainių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205791 Juozas Župerkas 1918 Kėdainių suėmimas 1945 Voronežo sr.
205792 Adomas Zupka 1911 Ukmergės suėmimas 1947 Komija 1964-02-05
205793 Adomas Zupka 1905 Panevėžio represuotas 1941
205794 Mykolas Župka 1911 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1954-01-23
205795 Bronė Zupkaitė 1924 Kėdainių suėmimas 1948 Komija 1956-08-07
205796 Kazys Župkaitis 1903 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva
205797 Stanislava Zupkienė 1909 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205798 Vera Zupkienė 1891 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205799 Petras Zupkus 1904 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205800 Petras Zupkus 1905 Radviliškio suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1957-10-04