LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
351 Julija Zutkienė 1916 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
352 Vanda Žutautienė 1920 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
353 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
354 Paulina Žutautienė 1897 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
355 Paulina Žutautienė 1904 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
356 Ona Žutautienė 1899 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
357 Olga Žutautienė 1916 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
358 Leonora Žutautienė 1888 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
359 Konstancija Žutautienė 1923 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1960-02-20 grįžo
360 Kazimiera Žutautienė 1909 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
361 Juzė Žutautienė 1903 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
362 Julijona Žutautienė 1885 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 grįžo
363 Cecilija Žutautienė 1887 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
364 Bronė Žutautienė 1895 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
365 Apolonija Žutautienė 1884 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
366 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
367 Vincas Žutautas 1927 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
368 Vincas Žutautas 1903 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
369 Vincas Žutautas 1885 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
370 Stasys Žutautas 1924 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
371 Pranas Žutautas 1886 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
372 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
373 Povilas Žutautas 1939 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
374 Petras Žutautas 1942 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
375 Napoleonas Žutautas 1909 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
376 Kleopas Žutautas 1870 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
377 Kazys Žutautas 1930 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-19 grįžo
378 Kazys Žutautas 1946 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. mirė tremtyje
379 Juozas Žutautas 1933 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-10 grįžo
380 Juozas Žutautas 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
381 Juozas Žutautas 1944 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
382 Juozas Žutautas 1894 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
383 Jonas Žutautas 1884 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
384 Jonas Žutautas 1932 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
385 Jonas Žutautas 1938 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
386 Jonas Žutautas 1886 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
387 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
388 Ciprijonas Žutautas 1905 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
389 Augustinas Žutautas 1934 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
390 Antanas Žutautas 1941 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
391 Algirdas Žutautas 1947 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
392 Aleksandras Žutautas 1936 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
393 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
394 Paulina Žutautaitė 1932 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
395 Bronislava Žutautaitė 1922 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
396 Eugenija Žutautaitė 1937 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
397 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
398 Stasė Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
399 Elena Žutautaitė 1937 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
400 Teresė Žutautaitė 1930 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo