LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
451 Magdė Žvingelienė 1852 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
452 Kazys Žvingėla 1918 Vilkaviškio represuotas 1941
453 Albina Žvinakytė 1932 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
454 Ona Žvinakytė 1938 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
455 Genė Žvinakytė 1926 Alytaus suėmimas 1945 Sverdlovsko sr. 1949-04-25
456 Vladė Žvinakytė 1920 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
457 Juozas Žvinakis Vilkaviškio represuotas 1941
458 Vytautas Žvinakis 1928 Vilniaus suėmimas 1947 Gorkio sr. 1956-05-20
459 Juozas Žvinakis 1890 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1949-05-04
460 Juozas Žvinakis 1942 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
461 Juozas Žvinakis 1896 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
462 Juozas Žvinakis 1933 Alytaus suėmimas 1950 Kazachija 1955-02-16 grįžo
463 Julius Žvinakis 1903 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
464 Jonas Žvinakis 1944 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
465 Česlovas Žvinakis 1928 Alytaus suėmimas 1949 Kazachija
466 Antanas Žvinakis 1931 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
467 Antanas Žvinakis 1946 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
468 Antanas Žvinakis 1902 Kauno suėmimas 1945 Archangelsko sr.
469 Albinas Žvinakis 1912 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
470 Vlada Žvinakienė 1901 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1949-05-04
471 Kunigunda Žvinakienė 1904 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
472 Izabelė Žvinakienė 1890 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
473 Rasa Žvinakevičiūtė 1936 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
474 Antanas Žvinakevičius 1921 Alytaus suėmimas 1948 Komija 1958-05-28 grįžo
475 Vytautas Žvinakevičius 1934 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
476 Ignas Žvinakevičius 1905 Vilkaviškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1956-06-12 grįžo
477 Antanas Žvinakevičius 1900 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-06 grįžo
478 Paulina Žvinakevičienė 1902 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
479 Izabelė Žvinakevičienė 1916 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva
480 Cecilija Žvinakevičienė 1875 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
481 Anelė Žvinakevičienė 1906 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-06 grįžo
482 Vladas Žvinakas 1908 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-28 grįžo
483 Monika Žvinakaitė 1929 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-11-13 grįžo
484 Stasė Žvinakaitė 1918 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-28 grįžo
485 Emilija Zvilnienė 1902 Biržų tremtis 1941
486 Jonas Zvilna 1907 Biržų suėmimas 1945 Komija 1946-08-03
487 Augustas Zvilna 1914 Biržų suėmimas 1941 Permės sr. mirė lageryje
488 Augustas Zvilna 1934 Biržų tremtis 1941
489 Jonas Žvilius 1892 Plungės suėmimas 1944 Karelija
490 Adolfas Žvilius 1918 Klaipėdos suėmimas 1952 Kuibyševo sr. 1955 grįžo
491 Monika Žvilauskienė 1906 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
492 Jonas Žvilauskas 1908 Klaipėdos suėmimas 1952 Kuibyševo sr.
493 Antanas Žvilauskas 1895 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
494 Adolfas Žvilauskas 1935 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
495 Bronė Žvilauskaitė 1930 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
496 Limutė Žvilauskaitė 1947 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
497 Vacys Žvikevičius 1909 Molėtų suėmimas 1951 Tiumenės sr. 1957-02-06
498 Vaclavas Žvikevičius 1907 suėmimas Ukraina
499 Stefanas Žvikevičius 1927 suėmimas Ukraina
500 Pranas Žvikevičius 1923 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo