LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
601 Pranas Zuzevičius 1920 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
602 Kazys Zuzevičius 1915 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
603 Justinas Zuzevičius 1919 Kaišiadorių suėmimas 1945 Archangelsko sr.
604 Juozas Zuzevičius 1926 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
605 Jonas Zuzevičius 1922 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva 1945-08-01
606 Bernardas Zuzevičius 1913 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
607 Antanas Zuzevičius 1890 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
608 Antanas Zuzevičius 1923 Prienų suėmimas 1944 Lietuva
609 Antanas Zuzevičius 1919 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
610 Marijona Zuzevičienė 1926 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
611 Emilija Zuzevičienė 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
612 Vaclavas Zuza 1902 suėmimas Maskvos sr.
613 Jonas Žuvininkas 1907 Prienų suėmimas 1951 Kemerovo sr. 1956-07-20
614 Adomas Žuvininkas 1922 Alytaus suėmimas 1945 Komija 1945-11 grįžo
615 Pranas Žuvelaitis 1890 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-08
616 Marijona Žuvelaitienė 1893 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-08
617 Zita Zutkytė 1947 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
618 Romualdas Zutkis 1942 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
619 Jurgis Zutkis 1930 Kėdainių suėmimas 1949 Kazachija 1955-09-15 grįžo
620 Jurgis Zutkis 1930 suėmimas 1946 Lietuva
621 Antanas Zutkis 1908 Kauno suėmimas 1948 Komija 1958-08-13 grįžo
622 Julija Zutkienė 1916 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-08 grįžo
623 Vanda Žutautienė 1920 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
624 Uršulė Žutautienė 1900 Mažeikių suėmimas 1946 Lietuva
625 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
626 Paulina Žutautienė 1897 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
627 Paulina Žutautienė 1904 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
628 Ona Žutautienė 1899 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
629 Olga Žutautienė 1916 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
630 Leonora Žutautienė 1888 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
631 Konstancija Žutautienė 1923 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1960-02-20 grįžo
632 Kazimiera Žutautienė 1909 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
633 Juzė Žutautienė 1903 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
634 Julijona Žutautienė 1885 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 grįžo
635 Cecilija Žutautienė 1887 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
636 Bronė Žutautienė 1895 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
637 Apolonija Žutautienė 1884 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
638 Žutautienė suėmimas Lietuva
639 Zigmas Žutautas 1930 Plungės suėmimas 1950 Komija 1957-12-09
640 Vytautas Žutautas 1932 Plungės suėmimas 1953 Komija 1956-08-11
641 Vytautas Žutautas 1932 suėmimas Lietuva
642 Voldemaras Žutautas 1929 Kauno suėmimas 1945 Primorės kr. 1957-11-11 negrįžo
643 Vladas Žutautas 1896 Šiaulių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
644 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
645 Vincas Žutautas 1927 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
646 Vincas Žutautas 1903 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
647 Vincas Žutautas 1885 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
648 Vaclovas Žutautas 1926 Klaipėdos suėmimas 1950 Kazachija 1956-12-03 grįžo
649 Stasys Žutautas 1924 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03
650 Stasys Žutautas 1916 Plungės suėmimas 1950 Kazachija 1956-06-08 grįžo