LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Darbajus (Gromovo kol.,vėliau Lenino kol.)

Rajonas: Echirit Bulagatskio

Autonominė sritis: Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap.

Kraštas/respublika: Irkutsko sr.

Valstybė: RSFSR