LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čemba

Rajonas: Kežmos

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR