LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malachovas

Rajonas: Kosichos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

             Malachovas (rus. Малахово) – kaimas Kosichos rajone, apie 12 km į vakarus nuo rajono centro. Kaimas įkurtas XVIII a. viduryje. Antrojo pasaulinio karo metais Malachovas buvo didelė gyvenvietė. Čia įkurtas stambus „Kovo 8-osios“ kolūkis. Kaime veikė mašinų-traktorių stotis, pieno perdirbimo įmonė, dešimtmetė mokykla, klubas, kelios parduotuvės, ambulatorija. 1921 m. kaime pradėjo veikti vaikų kolonija, 1935 m. reorganizuota į Malachovo vaikų namus.

1944 m. pavasarį į Malachovo vaikų namus iš Barnaulo atvežtos Birutė Marija ir Teresė Laimutė Bliūdžiūtės. 1943 m. mirus mamai Teodorai Bliūdžiuvienei ir vyriausiai seseriai Akvilei Petronėlei, mergaitės liko be jokio pragyvenimo šaltinio. Abi buvo tokios išsekusios, kad Barnaulo vaikų namų darbuotojai nepatikėjo joms esant po 12-14 metų ir abi pajaunino bent po 2 metus.

Malachovo vaikų namuose, kur pateko abi seserys Bliūdžiūtės, gyvenimo sąlygos buvo sudėtingos: skurdi buitis, nuolatinis maisto. Vasaromis visi vaikai dirdavo vaikų namų pagalbiniame ūkyje, buvusiame už 5 km nuo kaimo. Čia jie kasdavo lysves, sodindavo daržoves. Vyresni vaikai vasaromis ten ir gyvendavo. Mokslo metų laikotarpiu visi lankydavo Malachovo dešimtmetę mokyklą. 1946 m. rudenį Bliūdžiūtės grąžintos į Barnaulo vaikų namus, iš kurių su dar 75 tremtinių vaikais, daugiausia našlaičiais, parvežtos į Lietuvą.

1950 m. į Malachovą atvežta apie 40 tremtinių iš uždaryto Južno miško kirtimo punkto ir kitų smulkesnių aplinkinių gyvenviečių. Vėliau į kaimą atvežta ir tremtinių, 1946–1947 m. pabėgusių iš tremties vietų, sugautų Lietuvoje ir vėliau grąžintų į Altajaus kraštą. Malachove tremtiniai gyveno kartu su vietiniais kaimo gyventojais jų būstuose. Kaip ir vietiniai, lietuviai daugiausia dirbo kolūkyje – ganė, šėrė gyvulius, dirbo kitus lauko ir gyvulininkystės darbus.

1956–1958 m. dauguma Malachovo tremtinių sugrįžo į Lietuvą. Kaimas išliko. 1969 m. Malachovo vaikų namai reorganizuoti į aštuonmetę mokyklą-internatą.

Šiuo metu  Malachove gyvenama.

Tremties metais Malachovo kaime mirė 2 lietuviai. Apie jų palaidojimo vietas neišliko liudijimų.