LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šatalovka

Rajonas: Rodino

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Šatalovka (rus. Шаталовка) arba 3-oji Rodino tarybinio ūkio ferma  – 1923 m. įkurtas kaimas Rodino rajone, apie 20 km į pietvakarius nuo rajono centro. Priklausė Rodino tarybiniam ūkiui.

XX a. 6-ojo dešimtmečio pražioje į Šatalovką perkelti visi gyventojai iš išnykusios Rodino tarybinio ūkio 2-os fermos gyvenvietės. Tarp jų buvo ir apie 10 lietuvių tremtinių. Šatalovkoje tremtiniams pavyko įsitvirtinti, daugelis susirado geriau apmokamus darbus. Pavyzdžiui, Laimutė Kiškiūnaitė-Smaliakova dirbo kaimo vaikų darželio vedėja, jos sesuo Gražina Kiškiūnaitė – valgyklos vedėja ir vyriausiaja vyrėja.

1957–1958  m. daugumai Šatalovkos tremtinių buvo leista sugrįžti į Lietuvą. Paskutinis, 1986 m., iš gyvenvietės išvyko Regimantas Kiškiūnas.

Šiuo metu Šatalovkoje  gyvenama.