LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Burla

Rajonas: Slavgorodo (d.Burlos)

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Burla (rus. Бурла) – kaimas Altajaus krašto šiaurės vakaruose, Kulundos stepėje, nuo 1944 m. Burlos rajono centras (iki tol priklausė Slavgorodo rajonui), apie 450 km į vakarus nuo sostinės Barnaulo ir apie 45 km į šiaurės vakarus nuo artimiausio miesto – Slavgorodo. Burla įkurta 1905 m. 4-ojo dešimtmečio pradžioje kaime įsteigtas Novoaleksejevkos avininkystės tarybinis ūkis, kuriam priklausė dar 3 gyvenvietės 10–30 km spinduliu aplink Burlą. Burloje ir jos apylinkėse gyveno daug kazachų ir 1931–1933 m. kolektyvizacijos metu represuotų ukrainiečių, gyvenusių Altajaus krašte nuo XX a. pradžios.

            1941 m liepą į Burlą iš Slavgorodo geležinkelio stoties buvo atvežta apie 80 tremtinių iš Lietuvos, daugiausia iš Kauno ir Kaišiadorių rajonų. Iš pradžių tremtiniai apgyvendinti Burlos vidurinės mokyklos sporto salėje. Vėliau tremtiniai išskirstyti į Novoaleksejevkos tarybiniam ūkiui priklausiusias fermas – gyvenvietes prie avių aptvarų ir dirbamų laukų. Apie 1943 m. lietuvius iš aplinkinių fermų pradėta grąžinti į Burlos kaimą. 1945–1946 m. čia jau gyveno dauguma į Novoaleksejevkos tarybinio ūkio gyvenvietes ištremtų lietuvių. Iki tol kai kurie vyresni tremtinių vaikai į Burlą vykdavo mokytis kaime veikusioje vidurinėje mokykloje.

            XX a. 5-ojo dešimtmečio viduryje Burlos kaimas buvo išaugęs į vieną didžiausių regione gyvenviečių. Čia veikė didelis grūdų elevatorius, traktorių remonto dirbtuvės, ligoninė. Burloje tremtiniai dirbo įvairius darbus. Dalis ir toliau dirbo tarybiniame ūkyje (prižiūrėjo avis, dirbo laukuose), kitiems pavyko gauti darbus kaimo kontoroje, grūdų elevatoriuje. Nedidelėje kaime veikusioje pramonės artelėje  lietuvės tremtinės dirbo siuvėjomis.

1946–1948 m. iš tremties Burloje ir kitose Novoaleksejevkos tarybinio ūkio gyvenvietėse į Lietuvą pabėgo 27 žmonės.  Iki 1950 m. 18 iš jų buvo suimti, už pabėgimą iš tremties nuteisti tris metus kalėti lageriuose. 1952–1953 m. į tremtį Burloje sugrąžinta dauguma iš Novoaleksejevkos tarybinio ūkio gyvenviečių pabėgusių tremtinių. Iki 1958 m. daugeliui Burloje gyvenusių lietuvių buvo leista sugrįžti į Lietuvą.

Burlos kaimas išliko, šiuo metu čia gyvenama.

Kapinės. Tremtyje Burloje mirė 4 lietuviai. Tremtiniai palaidoti bendrose kaimo kapinėse.