LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Liniovskis

Rajonas: Smolenskojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Liniovskis (rus. Линёвский) – kaimas Smolenskojės rajone, apie 10 km į šiaurės vakarus nuo rajono centro.       1932 m. gyvenvietėje įsteigtas Liniovskio kiaulininkystės tarybinis ūkis. Tarybinio ūkio fermos buvo išsidėsčiusios kaimo apylinkėse, abipus netoli tekėjusios Pesčianojės upės.

Tremtiniai iš Lietuvos į Liniovskį atvežti 1941 m. liepos mėnesį. Pasiekę Altajaus kraštą, tremtiniai buvo išlaipinti Bijsko geležinkelio stotyje, iš ten į Liniovskio kaimą gabenti baržomis Bijos upe, vėliau - sunkvežimiais ir vežimais. Iš viso į Liniovskį buvo ištremta apie 100 žmonių, daugiausia iš Dzūkijos: Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų.

Tarpukariu Liniovskis buvo vienas geriau besiverčiančių tarybinių ūkių regione. Kaime tuo metu gyveno apie 1 tūkst. žmonių, veikė vidurinė mokykla, medicinos punktas. Dauguma gyvenvietės namų suplūkti iš molio ir šiaudių, keli – mediniai. Liniovskyje tremtiniai buvo apgyvendinti mokyklos patalpose, o 1941 m. rudenį išskirstyti į molinius barakus.

Karo metu tarybinis ūkis nuskurdo. Nors žemė aplink kaimą buvo derlinga, Liniovskio gyventojų buitis buvo vargana. Dauguma tarybinio ūkio darbininkų neteko gyvulių: kiaulės ir avys buvo įtrauktos į tarybinio ūkio fondą, o karvių vietos gyventojai nepajėgė įpirkti. Tremtinių padėtis Liniovskyje buvo dar prastesnė. Jie neturėjo nuosavų daržų, o parduotuvėje pradėjo trūkti net duonos.

Tremtinių buitį apsunkino ir nuolatinės NKVD vykdomos kratos, medikamentų trūkumas ir sunkus fizinis darbas tarybinio ūkio pašarinių augalų laukuose, gyvenvietės kalvėje ir sandėliuose.

1942 m. vasarą visi tremtiniai iš Liniovskio buvo išvežti į Jakutiją, daugiausia į Trofimovską ir Bykovą, šiauriniame Buluno rajone. Liniovskio kaimas išliko. Šiuo metu čia gyvenama.

Kapinės. Tremtyje Liniovskyje mirė 3 lietuviai. Apie jų palaidojimo vietas nėra išlikę liudijimų.