LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beriozovka

Rajonas: Solonešnojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Beriozovka (rus. Берёзовка) – kaimas Solonešnojės rajone, apie 25 km į šiaurę nuo rajono centro. Įkurtas XIX a. pabaigoje kolonistų iš Kursko ir Voronežo gubernijų.

1941 m. vasarą į Beriozovką atvežti 34 tremtiniai iš Lietuvos – daugiausiai lietuviai ir keletas žydų šeimų iš Marijampolės ir Lazdijų rajonų. Tuo metu Beriozovkoje  gyveno apie 150 žmonių. Visi tremtiniai buvo apgyvendinti telyčių tvarte, dirbo įvairius žemės ūkio darbus.

1942 m. vasarą beveik visi tremtiniai (LGGRTC duomenimis – 26 asmenys) iš Beriozovkos išvežti į Jakutiją, Oliokminsko rajono gyvenvietes. 1946–1948 m. 7 tremtiniai, palikti gyventi Beriozovkoje, pabėgo į Lietuvą. Du iš jų, Marija Jakimavičienė ir jos sūnus Romualdas, 1949 m. buvo ištremti antrą kartą (į Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Maklakovo kaimą).

Beriozovkos kaimas išliko. Šiuo metu čia gyvenama.