LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Medvedevka

Rajonas: Solonešnojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Medvedevka (rus. Медведевка) – nedidelis kaimelis Solonešnojės rajone, apie 13 km į šiaurės rytus nuo rajono centro.

             1941 m. vasarą į Medvedevką atvežti 34 tremtiniai iš Lietuvos (8 Ukmergėje gyvenusios Lietuvos žydų ir 1 rusų šeima). Medvedevka buvo nedidelis apie 1930 m. įkurtas kaimelis ant Solonešnojės upelio kranto, slėnyje tarp kelių apie 900 m aukščio kalnų (Medvedevkos ir Jegoruškos).

Medvedevkoje tremtiniai dirbo įvairius lauko ir gyvulininkystės darbus. Vasaromis dirbti buvo priversti ir dauguma vaikų. Pavyzdžiui, tuo metu vos dešimties metų Jakovas Mendelejevskis arkliu gabeno šieną iš dirbamų laukų į kaimą. Kaime veikusioje pradinėje mokykloje mokėsi vos keletas vaikų. Dauguma nemokėjo rusų kalbos, kadangi Lietuvoje lankė žydų mokyklas. Mokykla buvo skurdi, mokiniai čia vietoje sąsiuvinių naudojo senus laikraščius, maišus ir kitas šiukšles.

1942 m. Palecų šeima (6 asmenys) iš Medvedevkos išvežti į Jakutiją, Oliokminsko rajoną. 1945 m. Jakovą ir Emanuilą Mendelejevskius jų tetai pavyko išsivežti į Uzbekiją, Džizako miestą, kur ji buvo evakuota karo metu. 1946 m. šeima sugrįžo į Lietuvą. Panašiu metu, mėgindamas išvengti NKVD verbavimo (reikalauta sekti iš Rešotų lagerio pas šeimą į Altajaus kraštą atvykusį giminaitį), Jaša (Jakobas) Jofė pabėgo iš Medvedevkos ir sugrįžo į Lietuvą. Lietuvoje jam pavyko gauti padirbtus dokumentus, pradėti tarnybą sovietinėje armijoje, tuo metu Vilniuje dislokuotoje 16-ojoje šaulių divizijoje. Po poros metų, atsotogų metu, J. Jofė ryžosi grįžti aplankyti tremtyje likusių šeimos narių, tuo metu gyvenusių Bijske. Čia jis buvo suimtas ir grąžintas į Lietuvą.

5-ojo dešimtmečio pabaigoje dauguma tremtinių iš Medvedevkos buvo perkelti į kitus Solonešnojės rajono kaimus ar kitas didesnes Altajaus krašto gyvenvietes.

Medvedevkoje šiuo metu gyvenama.