LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šumicha

Rajonas: Soltono

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Šumicha (rus. Шуми́ха) išnykusigyvenvietė Soltono rajone, apie 20 km į šiaurę nuo rajono centro.

1941 m. liepą į Šumichą atvežtos 7 tremtinių šeimos (26 žmonės) iš Marijampolės ir Prienų rajonų. Tarp jų buvo tik vienas vyras (septyniasdešimtmetis Juozas Raškauskas) ir 6 moterys, visi kiti – paaugliai ir vaikai. Karo metu atvežta tremtinių Pavolgio vokiečių. Visi tremtiniai gyveno viename mediniame name. Daugiausia  dirbo kalkių gamykloje: skaldė akmenis, degino kalkes.

1942 m. vasarą 15 tremtinių išvežta į Jakutiją. Viena, Barniškių šeima, pateko į Trofimovską Jakutijos šiaurėje (Buluno rajone), kiti į pietinį Oliokminsko rajoną. Tremtiniai, likę Šumichoje, 1957–1958 m. buvo paleisti iš tremties ir sugrįžo į Lietuvą. 1962 m., gyvenvietėje lankėsi tremtyje mirusio senelio Juozo Raškausko (Račkausko) kapo aplankyti vykęs Vytautas Šimanauskas su žmona. Gyvenvietė buvo jau sunykusi. Iš nedidelio kaimelio likę tik keletas apleistų namų.

Kapinės. Jau 1962 m. kapinės buvo sunykusios, apžėlusios, kapai likę tik kapinių teritorijos pakraščiuose.