LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Katunės tarybinis ūkis

Rajonas: Srostkų (d.Krasnogorskojės)

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Katunės tarybinis ūkis (rus. Катунский совхоз) – tarybinis ūkis Srostkų (d. Krasnagorskojės) rajone. Tarybinio ūkio centras – Bystriankos kaimas, esantis apie 25 km į vakarus nuo rajono centro, ant Katunės upės kranto.

1941 m. vasarą iš Barnaulo geležinkelio stoties į Katunės tarybinio ūkio fermas jaučių traukiamais vežimais atvežta apie 30 tremtinių iš Lietuvos. Tuo metu tarybiniam ūkiui priklausė 3 fermos. Išliko tik  tremtinių, patekusių į fermą Nr. 2, liudijimų. Fermai priklausiusioje gyvenvietėje buvo vienas ilgas barakas, parduotuvė, dirbtuvės, galvijų aptvarai. Gyvenvietė įkurta prie nedidelio ežero. Atsiminimuose minima, kad čia gyveno apie 20 tremtinių iš Lietuvos. Kurį laiką su tremtiniais gyveno Pavolgio vokiečiai, taip pat keleta žmonių, evakuotų iš Leningrado (d. Sankt Peterburgo). Jų šeimos atgabentos įpusėjus karui. Dauguma vyrų dirbo statybose, moterys tremtinės šienaudavo, ruošė silosą, o žiemą su jaučiais jį išvežiodavo po tvartus.  Pavasarį fermoje dažnai kildavo badas. Dėl pašaro trūkumo ir ligų krisdavo daug gyvulių. Jų mėsos tremtiniai negaudavo, viskas buvo siunčiama į frontą.

1942 m. dalis šeimų (apie 20 žmonių) buvo išvežti į Jakutiją, daugiausia – Trofimovską (Buluno rajone). Iš gyventojų, likusių Katunės tarybinio ūkio fermose, 4 asmenys 1947 m. pabėgo į Lietuvą.

Kapinės. Apie mirusių tremtinių palaidojimo vietas duomenų nėra.