LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mochovojus

Rajonas: Srostkų (d. Krasnogorskojės)

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Mochovojus (rus.Моховои) – išnykęs kaimas Srostkų (dabar - Krasnogorskojės) rajono teritorijoje, už kelių kilometrų į rytus nuo Beriozovkos kaimo.

1941 m. liepą į Mochovojaus kaimą atvežta apie 10 tremtinių (buvusio tremtinio, Romualdo Poškaus liudijimu, jų galėjo būti ir daugiau – apie 5 tremtinių šeimas) iš Joniškio rajono. Kaimas tuo metu priklausė vienam iš Srostkų rajono tarybinių ūkių. Tremtiniai čia dirbo įvairius žemės ūkio darbus.

1944 m. Zenonas Poškus tremtyje Mochovojuje paimtas į Raudonąją Armiją. Likusieji tremtiniai apie 1956 m. sugrįžo į Lietuvą. Dvi iš jų – Ona Mockuvienė ir Nijolė Mockutė-Michailova – 1958 m. sovietų valdžiai neleidus apsigyventi Lietuvoje, buvo priverstos sugrįžti į Altajaus kraštą, Bijsko miestą.

Kapinės. Apie mirusių tremtinių palaidojimo vietą duomenų nėra.