LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Frunzė

Rajonas: Staraja Bardos (d.Krasnogorskojės)

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Frunzė (rus.Посёлок имени Фрунзе)kaimas Senosios Bardos (dabar Krasnogorskojės) rajone,34 km į šiaurę nuo rajono centro Krasnogorskojės (tuo metu Senosios Bardos kaimo). Šalia gyvenvietės teka Bijos upė. XX a. viduryje kaime veikė miško pramonės artelė.

1941 m.  į Frunzę atvežta 15 Lietuvos tremtinių iš Šiaulių ir Radviliškio rajonų. Vėliau, 1949 m., savanoriškai, pas čia ištremtus šeimos narius, atvyko Stanislovas Kęstutis Žilinskas.

Tremtiniai Frunzėje dirbo gyvenvietės lentpjūvėje. Pokario metais buvo siunčiami ir į kitus miško darbus. Jie buvo vykdomi toli nuo gyvenvietės (apie 100 km), Turočiako apylinkėse, dabartinės Altajaus Respublikos teritorijoje. Rudenį tremtinius ir kitus darbininkus išveždavo kirsti medžių, moterys rankiniais pjūklais pjaudavo malkas. Taip pat reikėdavo rauti pušų kelmus, rinkti sakus, virti smalą. Vasarą sieliai buvo plukdomi iš Turočiako į Frunzės pramonės artelės lentpjūvę.

1946 m. keli tremtiniai iš Frunzės pabėgo į Lietuvą. Viena iš pabėgusių, Pranė Janulaitienė Žilinskienė, po arešto 1949 m. buvo ištremta į Altajaus krašto Rodino rajoną. Frunzėje likę gyventi lietuviai apie 1958 m. paleisti iš tremties.

Šiuo metu Fruzė gyvenama.

Apie mirusių tremtinių palaidojimo vietą žinių nėra.