LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

24-asis kvartalas

Rajonas: Talmenkos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 24-as kvartalas – nedidelė išnykusi darbininkų gyvenvietė Talmenkos rajone.

1941 m. žiemą į 24-ojo kvartalo gyvenvietę iš Didžiojo Kokujaus kaimo buvo perkelti 5 tremtiniai: Vladas Pituška, Anelė (pavardė nežinoma) ir be tėvų ištremti Jonas, Anelė ir Adelė Basevičiai. Pasak Jono Basevičiaus 24-ame kvartale anksčiau gyveno ir miškus kirto lenkai tremtiniai. 1941 m. rudenį, lenkus paleidus iš tremties, miško darbai buvo nutraukti ir gyvenvietė sunyko. Atvežus lietuvius 24-as kvartalas buvo naudojamas susirgusių arklių karantinavimui. Gyvenvietėje stovėjo didelės arklidės, keli barakai ir dviaukštis medinis namas, kurio kambariuose buvo įrengta pradinė mokykla ir nedidelė parduotuvė. 24-ojo kvartalo veterinaras, mokytoja ir kiti vietiniai darbininkai gyveno name, o barakai, išlaisvinus lenkus, stovėjo tušti ir apleisti.

1942 m. sausį visi tremtiniai iš 24-ojo kvartalo buvo išvežti į Rečkunovo kaimą ir apgyvendinti šalia jo buvusioje miško pramonės bazėje (dar vadintoje Piskunovka).