LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Atchatajus

Rajonas: Zaigrajevo

Kraštas/respublika: Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika )

Valstybė: RSFSR

 Atchatajus (rus. Атхатай) – 1956 m. įkurta miško darbininkų gyvenvietė apie 7 km į pietvakarius nuo Senosios Brianės kaimo, prie Didžiojo Atchatajaus upelio, Zaigrajevo rajone. Gyvenvietė įkurta miškingame kalnų slenyje, jos pavadinimas kildinamas iš buriatų kalbos žodžio Адха (liet. sauja).  Atchatajus buvo paskutinė 1951–1955 m. tiestos vakarinės Čelutajaus geležinkelio linijos stotelė. Gyvenvietėje buvo įrengti dideli medienos sandėliai, pastatyta keliolika poros kambarių medinių namelių ir bendrabutis laikinai atvykstantiems darbininkams.

            1956 m. į Atchatajų buvo perkeltos 2 lietuvių tremtinių šeimos. Kiek vėliau čia dirbti atvyko dar pora pavienių lietuvių. Kai kurie iš jų buvo jau paleisti iš tremties, tačiau liko Buriatijoje užsidirbti kelionei namo ar laukė dar nepaleistų artimųjų. Iš viso Atchatajuje 6-ojo dešimtmečio pabaigoje gyveno apie 10 lietuvių. Dauguma Atchatajaus gyventojų buvo jo statybose dalyvavę iš įvairių Čelutajaus MPŪ gyvenviečių atvežti darbininkai, daugiausia rusai, buriatai, totoriai ir ukrainiečiai tremtiniai.

6-ojo dešimtmečio pabaigoje Atchatajus išaugo į nedidelį kaimelį. Čia buvo įkurta pradinė rusų mokykla, kurią lankė ir kaimyninio Koketėjaus tremtinių vaikai. Vyresnių klasių moksleiviai kasdien vykdavo į Senojoje Brianėje veikusią vidurinę mokyklą. 1959 m. Atchatajuje buvo įrengta elektrinė – 3 malkomis kurenami garo lokomobiliai.

            Tremtiniai kartu su kitais darbininkais Atchatajuje kirto miškus, genėjo šakas, dirbo medienos sandėliuose. Atchatajaus darbininkai taip pat būdavo vežami dirbti į 25-ąjį kilometrą ir kitas aplinkines gyvenvietes, kur veikė lentpjuvės ar pabėgių gamyklos. Keli tremtiniai dirbo Atchatajaus elektrinės mašinistais.

7-ojo dešimtmečio pradžioje dauguma Atchatajaus tremtinių sugrįžo į Lietuvą arba persikėlė į kitas didesnes Buriatijos gyvenvietes. 2010 m. Rusijos Federacijos gyventojų surašymo duomenimis Atchatajuje gyveno apie 220 žmonių.