LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Katarma, Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR