LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kamenka , Bochano, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR