LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bodaibas, Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR