LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chodokanas, Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR