LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ekskavatornas, Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR