LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kolobovščina , Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR