LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sergas, Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR