LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zolotojus, Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR