LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bratskas, Bratsko, Irkutsko sr., RSFSR