LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Svirskoje (Svirsk), Golumetės (d. Čeremchovo), Irkutsko sr., RSFSR