LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Burduguzas , Irkutsko, Irkutsko sr., RSFSR