LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chomutovo MTS (Borkiai), Irkutsko, Irkutsko sr., RSFSR