LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kamenka , Nižneudinsko, Irkutsko sr., RSFSR