LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Olchonas , Olchonskio, Irkutsko sr., RSFSR