LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borisov Logas, Šitkos, Irkutsko sr., RSFSR