LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Solianaja, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR