LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tumanšetas , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR