LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Barčimas, Tangujaus, Irkutsko sr., RSFSR