LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Algatujus , Tulūnoj, Irkutsko sr., RSFSR