LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bolšaja Jelanė , Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR