LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Buretė, Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR