LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Usolje Sibirskojė, Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR