LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Boljšoj Rastegajevskis, Zimos, Irkutsko sr., RSFSR