LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dutovas, Troicko Pečiorsko, Komi ASSR, RSFSR