LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Miškin Jolė, Troicko Pečiorsko, Komi ASSR, RSFSR